Privacyverklaring

Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met persoonsgegevens van cliënten. Dat is ook vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij een (dieet)behandeling zijn persoonlijke gegevens nodig. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Naam huisarts
  • Zorgverzekering
  • BSN-nummer
  • Bepaalde, ter zake doende, medische en psychosociale gegevens
Veel gestelde vragen
Waarom is dat nodig?

Deze persoonlijke gegevens zijn nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de (dieet)behandeling. Ook worden sommige gegevens gebuikt voor het in rekening brengen van de consultkosten bij de zorgverzekering of de cliënt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een veilige vorm van gegevensoverdracht.

Hoe lang worden persoonlijke gegevens van cliënten bewaard?

Persoonlijke gegevens worden tot 15 jaar na beëindiging van de (dieet)behandeling bewaard (verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Worden gegevens gedeeld met anderen?

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend op verzoek van de cliënt of na instemming van de cliënt verstrekt aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan een verwijzer of overdracht naar een andere behandelaar). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een veilige vorm van gegevensoverdracht.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen en verwijderen?

Een cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, neem dan contact met me op via mail (info@ hannazijlstra.nl) of telefonisch (tel: 071 5232294). Er zal dan een afspraak volgen, aangezien legitimatie noodzakelijk is.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Ik neem de bescherming van persoonlijke gegevens van mijn cliënten serieus. Heb je desondanks de indruk dat je gegevens onvoldoende beveiligd zijn, je gegevens onjuist bewaard worden of zonder je toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op. Voor meer informatie over privacy, zie website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er een klachtenregeling?

Ik probeer er alles aan te doen om een goede (dieet)behandeling te bieden en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit samen te bespreken. Maak hiertoe gerust een afspraak, dat kan via email (info@hannazijlstra.nl) of telefoon (071 5232294). Als dit onverhoopt niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt je contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici, zie www.klachtenloketparamedici.nl.